JavaScript is required to view this page.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní informace

Kdo jsme?

 • Obchodní firma: Kamionshop SK, s.r.o.
 • Hlavní provozovna: Convoy Truck Shop, Šamorínska 16, 90301 Senec, Slovenská republika
 • Fakturační adresa: Mierové nám. 943/4, 924 01 Galanta, Slovenská republika
 • IČO: 47491108
 • DIČ: SK2023966956
 • Zápis v obchodním rejstříku: vedené u Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č. 33378/T.
 • Kontakt: +421 948 556 509

K čemu jsou obchodní podmínky?

Nákupem na Convoy Truck Shop uzavíráte s Kamionshop SK, s.r.o. smlouvu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nám stanoví obsah této smlouvy.

Souhlas s obchodními podmínkami

Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým objednávku dokončujete) se pro vás tyto VOP stávají závazné. Součástí jsou zejména Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, Způsoby dopravy a další dokumenty, na které se odkazujeme.

Jaké části VOP jsou závazné a jaké ilustrativní?

Na začátku vybraných kapitol či jiných komplikovanějších částí VOP jsme pro vás vždy shrnuli podstatu a nejdůležitější informace. Shrnutí kapitoly je psané kurzivou (v infoboxech) a slouží pouze pro základní orientaci a není právně závazné.

Naopak číslované odstavce právně závazné jsou.

2. Jak můžete nakupovat na Convoy Truck Shop

Nákup prostřednictvím e-shopu

2.1. Nakoupit lze na adrese www.convoytruck.cz.

2.2. Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy a platby.

2.3. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy vám objednávku potvrdíme. Potvrzení objednávky obdržíte na vámi zvolenou e-mailovou adresu, proto vás žádáme o překontrolování správnosti vámi zadaných údajů. Přílohou potvrzení objednávky jsou rovněž tyto VOP a Reklamační řád.

2.4. Následná změna objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito VOP.

2.5. Objednávky přes e-shop www.convoytruck.cz lze vytvářet nonstop.

2.6. Děláme vše pro to, aby k výpadkům e-shopu nedocházelo, ale výjimečným výpadkům není možné zcela předejít. Proto v případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci (např. výpadek elektřiny) neodpovídáme za nedodržení provozní doby e-shopu.

Nákup na pobočce, prostřednictvím e-mailu či po telefónu

2.7. Objednávat můžete i prostřednictvím pracovníka Kamionshop SK, s.r.o. na pobočce Convoy Truck Shop v Senci, popřípadě po telefonu nebo e-mailu, které naleznete v kontaktech.

2.8. V případě objednání přes e-mail je smlouva uzavřena v momentě doručení potvrzení objednávky na váš e-mail. Při objednávce přes telefon je smlouva uzavřena v momentě Vašeho potvrzení. V případě objednání prostřednictvím pracovníka Kamionshop SK, s.r.o. je smlouva uzavřena okamžikem úhrady. 

2.9. Kamionshop SK, s.r.o. si vyhrazuje v případě nákupu jakýmkoli způsobem vlastnické právo k věci až do okamžiku, kdy dojde z vaší strany k zaplacení celé kupní ceny.

3. Možnosti doručení zboží

Způsoby, podmínky a ceny

3.1. Způsoby, podmínky a ceny jednotlivých doručení naleznete zde.

3.2. Jakmile dojde k uzavření smlouvy, doručí vám Kamionshop SK, s.r.o. vybrané zboží zvoleným způsobem a musíte takové doručení umožnit a zboží převzít. Společně se zbožím vám Kamionshop SK, s.r.o. dodá i další doklady, které se k věci vztahují. Pokud jste zvolili dodání na adresu, Kamionshop SK, s.r.o. předá zboží dopravci, který zajistí jeho doručení vámi zvoleným způsobem v uvedeném čase. Až do okamžiku, kdy vám bude zboží doručeno a předáno, popřípadě do okamžiku, kdy odmítnete zboží převzít, nese nebezpečí škody na věci Kamionshop SK, s.r.o.

3.3. O předpokládaném čase a dalších informacích ohledně vámi zvoleného způsobu doručení budete informování skrze vaši uvedenou e-mailovou adresu. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech dopravců, o čemž budete neprodleně informováni. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Kamionshop SK, s.r.o. nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

3.4. Během přebírání zboží byste si měli zkontrolovat, zda vám byl opravdu doručen takový počet zboží, jaký jste si objednali. Dále byste měli zkontrolovat, zda balík není již na pohled poničený, promáčklý nebo jinak deformovaný. Pokud bude balík poškozen, máte právo na to zboží nepřevzít, popřípadě zboží převzít a do předávacího protokolu společně s přepravcem zaznamenat jeho stav. Takový protokol poté společně s popisem závady zásilky zboží odešlete e-mailem na adresu info@convoytruck.cz, popřípadě tak můžete učinit poštou na adresu, kterou naleznete v kontaktech.

3.5. V případě, že odmítnete zboží při doručování převzít, máte náhradní lhůtu na jeho vyzvednutí. Pokud ani v takové dodatečné lhůtě zboží nevyzvednete, dochází automaticky k odstoupení od smlouvy.

4. Reklamace aneb co dělat při vadě zboží

Veškeré podmínky a postupy

4.1. Veškeré podmínky a postupy v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

4.2. Pokud zakoupené zboží prodáte nebo darujete (případně jinak k tomuto zboží převedete vlastnictví), musíte nás o tom vy i nový vlastník informovat. Pokud tak neučiníte, budeme k vám, jako k původnímu kupujícímu, přistupovat jako k vlastníku věci (např. při reklamaci budeme jednat s vámi a při případném vrácení peněz budeme peníze vracet vám).

5. Odstoupení od smlouvy

Jsem spotřebitel

Jako spotřebitel máte právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů, pokud jste jej zakoupili distančně, tzn. například přes e-shop www.convoytruck.cz. Zboží musíte v takovém případě vrátit neponičené, nepoškozené a bez známek používání. Zboží byste si měli vyzkoušet a prohlédnout stejně, jako kdybyste tak činili v běžné kamenné prodejně. Pokud budou na zboží známky opotřebení nebo jiného užívání, můžeme ještě před navrácením kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení.

Jste-li spotřebitelem (tj. nejde o objednávku „na firmu“, resp. objednávku, ve které jste uvedli své IČO), máte právo odstoupit od smlouvy a žádat vrácení ceny ve lhůtě čtrnácti dnů.

 1. V případě kupní smlouvy běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Jsem podnikatel

Při nákupu jako podnikatel (tedy na IČO) nemáte u nákupu učiněného distančně, na rozdíl od spotřebitele, ze zákona právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů. Zákon v tomto ohledu zvýhodňuje pouze spotřebitele.

Podnikatelům ale umožňujeme odstoupit od smlouvy za stejných podmínek jako spotřebiteli. Pokud jste tedy nakoupil jako podnikatel, můžete od nákupu odstoupit do 14 dnů podle pravidel uvedených výše.

Jakým způsobem můžete od smlouvy odstoupit?

5.1. Způsoby odstoupení jsou pro vás seřazeny podle rychlosti odbavení a vašeho pohodlí při jejich zadávání:

 1. Od smlouvy můžete odstoupit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu zde.
 2. Odstoupit od smlouvy můžete dále vyplněním a odesláním vzorového formuláře na našem webu.
 3. V neposlední řadě lze odstoupit prostřednictvím konzultanta prodeje na pobočce.
 4. Od smlouvy můžete odstoupit i korespondenčně odesláním vzorového formuláře na adresu:

Convoy Truck Shop, Šamorínska 16, 90 301 Senec, Slovenská republika

5.2.Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte námzboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží vracítena své náklady, které vám nebudou proplaceny. Zboží by mělo být nepoškozené, nepoužívané a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.

Jak a kdy musíte vrátit zboží

5.3. Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte námzboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží vracítena své náklady, které vám nebudou proplaceny. Zboží by mělo být nepoškozené, nepoužívané a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.

Kdy od smlouvy odstoupit nemůžete

5.4. Pokud se jedná o spotřební nebo kosmetický výrobek, lze odstoupit od smlouvy pouze v případě, pokud není porušen originální obal balení, popřípadě jiný hygienický obal chránící samotné zboží. To se týká např. auto kosmetiky apod.

Co když vrátíte zboží poškozené, poškrábané či jinak opotřebené?

5.5. V případě, že vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. Takovým případem bude např. promáčklý displej monitoru nebo zanesený reproduktor nečistotami. V takových případech dojde k vyčíslení škody, o kterou bude vaše vrácená kupní cena ponížena.

Jak vám vrátíme peníze?

5.6. Peníze vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým probíhala platba.Nemusíme vám však peníze vrátit dříve, než vrátíte zboží, popřípadě, než prokážete, že jste zboží odeslali. Rovněž máte právo na vrácení peněz vynaložených na dodání zboží při jeho objednávce, pouze však do výše rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží na convoytruck.cz

V jakých případech může odstoupit od smlouvy Kamionshop SK, s.r.o.?

5.7. V některých případech máme i my právo od smlouvy odstoupit. Tomu je zejména v případě chybného nacenění zboží, kdy je cena zjevně nepřiměřená.

Odstoupení Convoy Truck Shopu v případě chyby v ceně zboží

5.8. V případě chybného nacenění zboží, blíže popsaného v kapitole 8. těchto VOP, má Kamionshop SK, s.r.o. právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě dojde ze strany Kamionshop SK, s.r.o. ke stornování objednávky, popřípadě k jinému vyrozumění, ze kterého bude patrné, že Kamionshop SK, s.r.o. od smlouvy odstupuje.

5.9. Pokud jste již zaplatili část kupní ceny zboží, bude vám tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy ze strany Kamionshop SK, s.r.o.

6. Stížnosti aneb jak řešit spory s Convoy Truck Shop

První krok

Záleží nám na tom, abyste byli s Convoy Truck Shop spokojeni. A pokud se nám něco nepovede, tak se k situaci postavíme čelem. I když je pro nás zákazník na prvním místě, nemůžeme bohužel ani při sebelepším fungování vyloučit, že dojde k výjimečnému pochybení našeho zaměstnance. Pro co nejrychlejší vyřešení vaší stížnosti máme nastavený interní proces, v rámci kterého rychle přezkoumáváme stížnosti našich zákazníků.

6.1. Telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím kontaktů, které najdete zde.

Druhý krok

6.2. Vedoucímu prodejny můžete napsat na adresu reso@convoytruck.sk

Pro řešení v rámci druhého kroku se prosím vždy nejprve odkažte na původně řešený případ, a napište číslo objednávky.

Třetí krok

6.3. Pokud stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, pak lze tyto spory řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete jako spotřebitel (nesmí jít o nákup „na IČO“) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy

7. Placení, vrácení peněz, fakturační údaje

Vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

7.1. Na našem e-shopu lze platit těmito způsoby.

7.2. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží stále ve vlastnictví Kamionshop SK, s.r.o.(tzv. výhrada vlastnického práva).

7.3. Údaje na faktuře nelze bohužel po odeslání objednávky měnit.

7.4.Pokud odstoupíte od smlouvy nebo vám budou peněžní prostředky vraceny z jiného důvodu, vrátíme vám peníze stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali. Pokud však peníze nelze vrátit stejným způsobem, například jste platili hotově na pobočce, kurýrovi nebo došlo k expiraci vaší platební karty, odpovídáte za správnost údajů, které nám k vrácení poskytnete. Za správnost údajů odpovídáte i v případě, kdy jsme vám vyhověli a peníze vracíme jiným způsobem.

8. Ceny

Zdá se vám cena podezřele nízká? Aneb chyby v ceně zboží

Veškeré naše ceny jsou konečné, v české měně (Kč) a včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a případně dobírky, která se zobrazí až v poslední fázi tzv. košíku podle vašeho výběru. Ceny jsou zaokrouhlovány na celé koruny. Může nastat situace, kdy při objednání většího počtu zboží bude konečná cena nepatrně odlišná od původně uvedené. To může být způsobeno právě zaokrouhlováním cen.le to help your customers.

Veškeré námi uváděné ceny jsou konečné a zaokrouhlené na celé koruny. V ojedinělých případech však může dojít k chybě v ceně zboží nebo služby (ač činíme maximum pro prevenci, tak tomuto nejsme bohužel schopni zcela zabránit, i naši zaměstnanci jsou jenom lidé). Podrobnosti o chybách v nacenění, včetně informace, kdy může Kamionshop SK, s.r.o. odstoupit od takové smlouvy, naleznete níže.

8.1. Mohou nastat případy, kdy dojde k chybnému uvedení ceny zboží. Takovými případy jsou zejména

 1. cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží),
 2. cena souvisejících služeb jako doprava, pojištění prodloužené záruky apod., je zjevně nesprávná,
 3. v ceně zboží chybí nebo přebývá jedna či více cifer, nebo
 4. sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by takové zboží bylo součástí zvláštní marketingové či výprodejové akce.

8.2.V těchto případech si Kamionshop SK, s.r.o. vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, popřípadě od takové smlouvy odstoupit i poté, pokud jste již obdrželi e-mail potvrzující objednávku. O takovém kroku vás musíme neprodleně informovat.

8.3.V případě, kdy sleva na zboží bude 80 % a více, žádáme vás o ověření, zda nedošlo k chybě v nacenění. Takovým krokem nám pomůžete předejít případným sporům a nesrovnalostem.

8.4.Pokud si nejste jisti, zda je cena chybná, kontaktujte nás prosím před nákupem.

Použití poukazů v rozporu s podmínkami

Dojde-li z vaší strany k použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, můžeme takovou smlouvu na základě dále popsaných podmínek prohlásit za neplatnou.

Jak počítáme slevy?

8.6. Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/licenci Kamionshop SK, s.r.o. nabízel na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

9. Bezpečnost a ochrana informací

Ochrana a zpracování vašich údajů

9.1. Ve věci ochrany a zpracování vašich údajů jako kupujícího ze strany Kamionshop SK, s.r.o. se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

9.2. Na druhou stranu vy jako kupující musíte chránit své přístupové údaje k zákaznickému účtu (zejm. hesla) a nikomu jinému je nesdělovat. Za zneužití vašeho přihlašovacího jména nebo hesla někým jiným nenese Kamionshop SK, s.r.o. odpovědnost. Dále nesmíte používat účet, jméno nebo heslo žádného jiného zákazníka.

10. Závěrečná ustanovení

VOP

10.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

10.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.3. Kopii těchto VOP, včetně Reklamačního řádu a daňového dokladu obdržíte zároveň po dokončení vašeho nákupu na e-mail, který jste uvedli v objednávce.

Still looking for answers?

If the answers you're looking for aren't in our FAQ, please send us an email by completing the form below.