JavaScript is required to view this page.

Nožnicový zdvihák 1500 kg CE TUV GS

502 Kč
 
včetne DPH
Kód produktu: 02700

Popis

Popis výrobku

Zvedák lze použít pouze pro vozidla o hmotnosti do 1500kg .Funkčnosť zvedáku zaručuje výrobce od 85mm do 370mm podle zatěžovací charakteristiky pracovní polohy.

UPOZORNĚNÍ:
     Při zvedání  je nutné  zajistit automobil proti nežádoucímu pohybu. Jakákoliv manipulace pod zvednutým automobilem je zakázána, pokud vozidlo není zajištěno proti spadnutí ještě i jiným vhodným způsobem kromě zvedáku.
    Toto zařízení je určeno pouze pro zvedání. Zvedák může být používán pouze na pevném rovném  podkladu. Vždy zajistěte  kola  a  zatáhněte  ruční  brzdu  zvedaného  vozidla. Pro podepření vozidla  používejte  k tomu určené podpěry. Nezatěžujte zvedák více, než je jeho jmenovitá  nosnost. Před zvedáním  vozidla  se  ujistěte, že je zvedák v dobrém technickém stavu.
Návod k použití:
1. Před výměnou kola
- Vozidlo postavte na rovný pevný povrch.
- U automatické převodovky nastavte parkovací polohu, při manuální převodovce zařaďte zpátečku.
- Zatáhněte ruční brzdu a zapněte "směrovky".
- Zablokujte přední a zadní část kola, které je diagonálně protilehlé kolu, které se chystáte měnit. (Příklad: při demontáži a montáži levého předního kola zablokujte pravé zadní kolo).
- Povolte šrouby kola, ale nevytahujte je.
- tyčí na zvedáku otáčejte ke zvednutí opěrné části zvedáku k opěrné hraně vozidla. Zvedák umístěte pod místo na podepření, které je určeno výrobcem vozidla.
- Rameno dále zvedejte otáčením tyče dokud přesně nezapadne na určenou plochu.
2. Zvednutí vozidla
- Zvedněte vozidlo tak, aby se kolo k demontáži nedotýkalo země.
- Vyšroubujte zajišťovací šrouby a sundejte kolo.
- Z disku kola, které se chystáte namontovat odstraňte všechny nečistoty, hlavně z dosedacích ploch.
- Každou šroub dotáhněte pouze rukou.
3.Spúšťanie vozidla
- Vozidlo kompletně spusťte.
- Klíčem dotáhněte všechny šrouby.
- Odstraňte blokovací klíny od zablokovaného kola.
- Bezpečně odložte demontované kolo a zvedák včetně použitého nářadí a příslušenství

ÚDRŽBA, KONTROLA A OPRAVA
- Zvedák udržujte čistý a pravidelně mažte pohyblivé části odpovídající vazelínou každé 3 měsíce.
- Když zvedák nepoužíváte, skladujte ho v úplně spuštěné poloze.
- Kontrola stavu zvedáku by měla být provedena před každým použitím. Prasklé svary, poškozené nebo chybějící části mohou mít vliv na správný chod zvedáku a na vaši bezpečnost.
- Vzhledem k potenciálnímu riziku úrazu jsou zakázány veškeré úpravy zvedáku.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)